Automationsdagen 2021

Terms and conditions

I samband med anmälan godkänner du att:

Ditt namn får finnas publicerat på Tech InWest Swedens webbplats under anmälan till de event som Tech InWest Sweden arrangerar

De kontaktuppgifter du anger vid registrering finns tillgängliga för Tech InWest Swedens arrangörer.

Ta emot mailutskick rörande Tech InWest Swedens verksamhet och aktiviteter.

Det under våra aktivitet förekommer fotografering. Du godkänner att Tech InWest Sweden får publicera bilder från aktiviteter, eventuellt tillsammans med ditt namn, på Tech InWest Swedens webbplats samt andra digitala kanaler (ex. Facebook) utan att tillfråga dig först. Om du anser att en bild är olämplig på dig, kan du självklart kontakta Tech InWest Sweden för borttagning av bild.